Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Material att beställa

Mat och bak med ekologisk spannmål från Bohuslän och Dalsland

 

Här finns förslag på bröd, kakor, maträtter och annat gott.  

Det är en speciell känsla att laga mat och baka med fina, ekologiska råvaror som är närproducerade. Kanske har du passerat åkrarna där råvarorna har odlats och du har träffat personen som odlat, malt eller på annat sätt förädlat råvaran.
 
I detta häfte finns förslag på bröd, kakor, maträtter och annat gott baserat på spannmålsprodukter som odlats ekologiskt i Bohuslän och Dalsland. I de flesta recepten använder vi oss av en äldre typ av vete som heter spelt (dinkel). Spelt har odlats sedan mycket länge och har många värdefulla egenskaper. Spelt har en god, nästan lite nötaktig smak som framträder bäst i fullkornsprodukter. Mycket tyder på att spelt har ett högre näringsvärde än vanligt vete, men det är många olika faktorer som avgör näringsvärdet.
 
Häftet kan du ladda ner här>>
 
Du kan även beställa det här>> till en kostnad av 50 kr + porto.  
 

Matstart

MATSTART är ett rikstäckande projekt som har pågått sedan år 2000. MATSTART vill stimulera matintresset hos småbarnsföräldrar för att de ska göra medvetna livsmedelsval avseende kvalitet, miljö och näringsinnehåll. Grundtanken är att bra matvanor ger barnen en bra start i livet, vilket på sikt främjar folkhälsan. 

 

Utbildningsmaterialet består av en informationsbroschyr. I materialet får du veta allt om vad barn behöver, från den första smakportionen till introduktionen av vuxenmat. Informationen är baserad på nu gällande kostrekommendationer och riktlinjer i Sverige.

 

 

Beställ boken via www.hungrig.nu/webshop

Läs mer på www.hungrig.nu

 

 


Celiaki och diabetes - att leva med dubbla diagnoser

 

Ungefär tio procent av unga med typ 1-diabetes har även celiaki (glutenintolerans). Att leva med både celiaki och diabetes innebär en stor omställning. Man behöver lära sig nytt och få egna, nya erfarenheter kring mat, insulin och planering. I skriften ”Celiaki och diabetes - att leva med dubbla diagnoser” får man kunskap om och förslag på hur vardag och fritid kan bli bra - praktiska råd, inspiration och recept varvas med fakta och intervjuer.

Celiaki och diabetes vänder sig till dig som själv har båda diagnoserna, är förälder, anhörig, arbetar inom vård eller förskola/skola.

För textinnehållet står projektgruppen Celiaki–diabetes (läkare, dietister, representanter för Svenska Celiakiförbundet och Svenska Diabetesförbundet samt projektledare från Hushållningssällskapet Väst som på olika sätt har erfarenheter av celiaki och samtidig diabetes).

En hemsida kompletterar skriften www.celiakidiabetes.se.


Här kan du beställa skriften: http://www.celiaki.se/celiakidiabetes/Nyheter/Nyhet-2/

 

 

Mat för familjen

 

Det behöver varken vara krångligt, tidskrävande eller dyrt att laga mat åt familjen. Den här lilla matnyttiga boken ger dig inspiration för dagens olika måltider.

Du hittar fyra veckomatsedlar – en för varje – årstid- med tillhörande inköpslista. Men du får också tips på mellanmål, sallader, fredagsmys, korta fakta och mycket annat. Allt presenteras med härliga, lustfyllda bilder.

Vår förhoppning är att göra din vardag lite enklare med recept som bygger på varandra, genom att man förbereder och tänker i flera steg och som är anpassade efter säsongens råvaror och som framför allt är goda. Det är bara den mat som hamnar i magen som gör nytta!

 

Beställ boken via www.hungrig.nu/webshop

Läs mer på www.hungrig.nu 

 

Potatisboken

Branschorganisationen Svensk Potatis har under tre år arbetat med ett EU-projekt som har som syfte att arbeta brett för att lyfta vår svenska potatis. En ny hemsida har bl a producerats, www.merpotatis.nu. Den sista delen i projektet har varit en satsning för storhushåll och framför allt mot landets alla skolrestauranger.

 

Syftet med projektet är att väcka intresse för god, närproducerad och miljövänlig mat inom skolrestauranger. Recepten skall präglas av nytänkande och är framtagna för att inspirera till mer varierad och otraditionell användning av potatis i skolorna. Utförare av projektet har varit Hushållningssällskapets matkonsult Eleonor Schütt och Margareta Andersson, Fomaco AB.

Förutom recept finns det klara anvisningar för kokning av potatis till många. Det är tre viktiga hållpunkter som man skall tänka på; potatisen skall tillagas i varma ugnar alternativt i uppvärmda kokerier, potatiskokningen skall brytas när potatisens innertemperatur är 96° och avslutningsvis skall potatisen ångas av innan lock läggs på. Allt för att få en god, smaklig och näringsrik potatis. Kokas potatis tills innertemperaturen når upp till 98° och över sker den totala förklistringen och potatisen får skinn och blir seg i konsistensen. Kokboksförfattarna och Svensk Potatis önskar alla lycka till med att lyfta potatisen till nya gastronomiska höjder.


Beställ på: www.potatisboken.se.

 

 

 

 Hitta stilen

Projektet Hitta stilen riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal.

 

Med projektet vill vi bidra till att öka kunskapsnivån om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande både hos barnen och de vuxna i deras närhet. Projektet lyfter fram frågor om livsstil och hälsa med särskilt fokus på mat, sömn och fysisk aktivitet.

Beställ material på: www.hittastilenmaterial.nu.