Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Fokus Matglädje

Fokus Matglädje - Tre steg till hållbar måltidsutveckling & matglädje


Det bubblar av aktivitet inom den offentliga måltidsverksamheten i Sverige. I det nationella projektet Fokus Matglädje får alla Sveriges kommuner möjlighet att lyfta den offentliga måltiden genom konkreta, inspirerande utbildningar med matgästen i fokus och tydliga mål. Klimatsmart mat med hållbara råvaror och kreativ matlagning ingår i helhetslösningen för måltidslyftet.

 

Fokus Matglädje består av tre olika steg - var och ett med målet att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Hushållningssällskapens matkonsulter erbjuder konkreta möten kring behov och upplägg tillsammans med representanter för kommunen. Matglädjen står i fokus och information varvas med kreativ och inspirerande matlagning tillsammans med måltidspersonalen.

 

Steg 1 - Möte med representanter för kommunledning/nämnd, skolledare och kostchef

Steg 2 - Utbildning för personal inom den offentliga måltidsverksamheten

Steg 3 - Utvärdering och fortsatt förändringsarbete

 

Efter projektet har er kommun:

• tagit ställning för matglädje och hållbar måltidsutveckling

• lyft kökspersonalens teoretiska/praktiska kunskaper
• ökat valfriheten, matkvalitén och utbudet
• fått stöd i upphandlingsfrågor
• engagerat personalen i måltidsfrågorna

 

För mer information om projektet ladda ner vår informationsbroschyr>>

Gå även in på projektets hemsida www.fokusmatgladje.nu.  


Projektet drivs av Hushållningssällskapens Förbund i samarbete med Hushållningssällskapens matkonsulter Jordbruksverket är delfinansiär.

Kontakt

Margareta Frost-Johansson

 
Kontor Alingsås, Förbundet
Telefon 0521-72 55 60
Mobiltelefon 070-540 74 75
E-postadress margareta.frost@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Avdelningschef, Mat och Hälsa, Projektutveckling

Hushållningssällskapens Förbund