Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Mindrematsvinn.nu

 
 Klicka här för att läsa och prenumerera på nyhetsbrev! 

Besök projektets officiella hemsida här!

Mindrematsvinn.nu


Mindrematsvinn.nu är ett nationellt projekt som drivs av Hushållningssällskapens matkonsulter. Under 2011-2013 kommer kommuner i landet att erbjudas utbildningar och workshops för måltidspersonal på temat mindre matsvinn. Parallellt produceras en konkret verktygslåda med utbildningsmaterial, så att inte bara medverkande kommuner får möjlighet att ta del av projektet. Mindrematsvinn.nu riktar sig till kostchefer, kostansvariga, måltidspersonal, samordnare, miljöstrateger och miljösamordnare. Alla vinner vi på att minska matsvinnet inom vård, skola och omsorg.

För storhushållen finns det stora både miljömässiga och ekonomiska vinster att göra genom att minimera svinnet av livsmedel/mat. Förutsättningarna för att barn, ungdomar och äldre med flera som äter inom de olika omsorgsformerna ska må bra, blir större om de offentliga köken arbetar för att det ska uppstå så litet svinn som möjligt och på det sättet får en rimlig totalkostnad. Om kommunen sedan väljer att köpa mer närproducerade och ekologiska livsmedel för de sparade pengarna, innebär det en dubbel vinst för miljön.

Problematiken beträffande svinn i livsmedelskedjan berör många olika aktörer och innefattar en rad frågeställningar. Det är därför viktigt att fokusera och lyfta fram goda förebilder och positiva insatser tillsammans med utbildnings- och informationsinsatser.


Matspill blir alltmer utpekat som en viktig miljöfråga. Från miljösynpunkt betyder mindre matsvinn att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion och hantering av livsmedels minskar. Med ökad hushållning kan vi också minska utfiskning, undvika att föda upp och slakta djur som aldrig äts upp och vara del av arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen. Men att minska matsvinn innebär också att frisätta arbetstid och ekonomiska resurser.

 

Sverige arbetar för att minska avfallet i stort. Ett av de prioriterade målen är att minska matavfallet. Det matavfall som ändå uppstår skall i ökande grad tas om hand biologiskt, främst via rötning. Även dessa mål kommer att påverka hur köken arbetar. Genom att samla in och mäta matavfall och svinn separat blir det tydligare för köken hur stort matsvinnet respektive matavfallet är i det egna köket.

Mycket matsvinn uppstår i olika delar av storhushåll och restauranger; i form av t ex tillagningssvinn, överinköp och förvaringssvinn, överproduktion, serveringssvinn och gästens tallrikssvinn.

Projektet som kommer att genomföras 2011-2013 är delvis finansierat av Jordbruksverket. Projektets medfinansiering består av intäkter från de deltagande kommunerna.

 


För mer information kontakta:

Cecilia Sassa Corin
Matkonsult, Hushållningssällskapet
0521-72 55 61 

Margareta Frost-Johansson
Projektledare/Utvecklingsledare/Seniorkonsult, Hushållningssällskapens förbund
0521-72 55 60