Om ossStartAffärsstödPublikationerÅsnebynKalendariumMedlem/GillenLediga tjänster
Fokus Matglädje i skolan

Nu startar Fokus Matglädje i skolan!


Nu startar projektet ”Fokus Matglädje i skolans pedagogiska verksamhet”.


Projektet är ett samarbete mellan lärare, elever, skolmåltidspersonal och lantbrukare. Genom workshops, utbildningar och temadagar med fokus på mat och matglädje får skolan en möjlighet att höja kunskapsnivån på ett enkelt och naturligt sätt.

Projektets idé är att använda maten och måltiderna som en gemensam utgångspunkt i pedagogiken. Pedagoger arbetar tillsammans med skolmåltidsverksamheten och lantbrukare för att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung.

Detta gör vi genom i första hand workshops för lärare och måltidspersonal 2013.

På workshopen blir det aktiviteter, värderingsövningar och diskussioner. Måltids- och pedagogisk personal och rektor är med på en halvdag där vi ger nya infallsvinklar och visar hur mat kan vara en viktig del av pedagogiken.

Medverkan av lantbrukare är en viktig del av workshopen!

Workshopen sammanfattas med hjälp av rektor på skolan och ska innehålla fem konkreta förslag till en handlingsplan på vad man ska arbeta vidare med. Det ger skolan ett praktiskt verktyg för att komma vidare i arbetet.

Efter ett år följs workshopen upp med en temadag.

Projektet är en del av Landsbygdsdepartementets och Jordbruksverkets matlandetsatsning.
» Här kan du ladda ner projektets egen broschyr i pdf-format!
SAGT OM FOKUS MATGLÄDJE I SKOLAN

”Allt handlar om att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung och för att stimulera eleverna till att bli medvetna konsumenter.”

”Genom att prata om ursprung och odling och delta i matlagningen får eleverna en annan inställning till mat.”

”Vi vill att mat och måltider blir ett naturligt inslag i pedagogiken.”